زمان ثبت : پنج‌شنبه 17 شهریور‌ماه سال 1384 در ساعت 10:35 ق.ظ
نویسنده : هادیک
عنوان : ِغربال

غربالی می خواهم از آهن
تا غربال کند غم هایم را
نه! غربالی می خواهم مقاوم تر از آهن
تا ذوب نشود در عطش هیچ آتشی

غربالی می خواهم به بزرگی سیاره ای
بزرگتر از سیاره زمین
تا غربال کند زمین را
 و فرو ریزد خوره های خورنده آن را

بارانی میخواهم تا ببارد،تا بشوید
نه!!باران خواهد بردخوره ها را
و باد با همدستی باران می پراکندشان


آتشی می خواهم به بزرگی خورشید تا بسوزاند
نه می دزدد ذراتش را جو زمین و خواهد آمد به همراه باران

عجبا این هذیان های تو از چیست؟
نمی دانم فقط  این را می دانم
غربالی می خواهم تا خودم را غربال کنم!!!