زمان ثبت : چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387 در ساعت 11:27 ب.ظ
نویسنده : هادیک
عنوان : به یاد دکترشریعتی

 یکی از بهترین دعاهایی که دکتر شریعتی کرده اند :

خدایا به علمای ما مسئولیت*و به اقائم ما علم*و به دینداران ما دین*و به مومنان ما روشنایی*و به روشنفکران ما ایمان*و به متعصبین ما فهم*و به فهمیدگان ما تعصب*و به زنان ما شعور*و به مردان ما شرف*و به پیران ما آگاهی*و به جوانان ما اصالت*و به اساتید ما عقیده*و به دانشجویان ما نیز عقیده*و به خفتگان ما بیداری*و به بیداران ما اراده*و به نشستگان ما قیام*و به خاموشان ما فریاد*و به نویسندگان ما تعهد*و به هنرمندان ما صبر*و به شاعران ما شعور*و به محققان ما هدف*و به مبلغان ما حقیقت*و به حسودان ما شفاء*و به خودبینان ما انصاف*و به فحاشان ما ادب*و به فرقه های ما  وحدت*و به مردم ما خودآگاهی*و به همه ی ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.

دکتر شریعتی